Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 6. 1977 Exorcismus Lva XIII.

Andělé v hodině zkoušky

Exorcista: Ve jménu Nejsvětější Trojice, Nejblahoslavenější Panny Marie ti nařizujeme mluvit, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Neposkvrněného Srdce Marie, kterého svátek dnes slavíme!

Belzebub: Vy všichni musíte vzbudit víru, naději a lásku, musíte se modlit. Dnes nechceme nic říkat.

Exorcista: Mluv pravdu, nic než pravdu, ve jménu Nejsvětější Trojice!

Belzebub: Nechci mluvit, nesmím mluvit. Lucifer si to nepřeje. Lucifer nechce, abychom řekli, co si ONA přeje (ukazuje nahoru).

Exorcista: Nejblahoslavenější Panna si však přeje.

Belzebub: Lucifer ji nenávidí. TU VYSOKOU, TAM NAHOŘE (ukazuje nahoru). Dostává se vždy do hroz… (nečitelný řádek)…

Exorcista: Mluv pravdu, ve jménu Nejsvětější Trojice!

Belzebub: ONA (ukazuje nahoru) je tady. Přirozeně, má opět nejvyšší velení, neboť dnes je svátek Neposkvrněného Srdce Marie.

Exorcista: Je Nejsvětější Panna tady?

Belzebub: A jak je tady! Div mě nerozdrtí, mě, Belzebuba! Kdybych ji byl poznal! Když jsem já žil, ještě neexistovala, ale bylo nám naznačeno, že přijde.

Exorcista: Ve jménu Nejsvětější Panny, řekni pravdu a nic než pravdu, co si přála Nejsvětější Panna!

Belzebub: Bylo nám naznačeno… že jednou přijde… jako velká Spoluvykupitelka, TA VYSOKÁ z nebe.

Exorcista: Bylo vám ukázáno Neposkvrněné Početí?

Belzebub: Ve svém majestátním andělství jsme věřili, že se dostane mezi nás, avšak poznali jsme, že se dostane mnohem výše, než bychom si přáli. Že právě žena by měla být postavena nad nás! To byl také závažný důvod, proč jsme klesali tak dlouho, až došlo k našemu zavržení.

Exorcista: Řekni, co si Nejsvětější Panna přeje, ve jménu Božím!

Belzebub: Byli jsme den co den na tom hůře. Vím, že ve věčnosti se nepočítají dny, proto to myslím jen obrazně, když říkám, že jsme byli den co den temnější a méně majestátní, takže archanděl MICHAEL, který předtím byl malým andělíčkem… Ach, Michael, Michael, to byl takový malinký andělíček proti nám, takže archanděl Michael proti nám vedl celý vrchní pluk a mohl nás téměř rozdrtit. Na všem, co jsme ztratili, měl Michael podíl.

Exorcista: Je nyní archanděl Michael vůdčí anděl?

Belzebub: Bohužel, je tomu tak.

Exorcista: Převzal tvoje a Luciferovo místo v nebi?

Belzebub: TAMTEN NAHOŘE mu musel dát vysoké místo, aby mohl vést anděly, tak jak to nařídil a jak si to přál.

Exorcista: Ve jménu… řekni pravdu, máš mluvit o svátostech!

Belzebub: Měl bych, ale Lucifer s tím nesouhlasí, nemám vůbec mluvit.

Exorcista: Mluv, co si přeje Nejblahoslavenější Panna!

Belzebub: To ale bude Lucifer zuřit - bude lepší, když budu držet hubu.

Exorcista: Co přikazuje Nejsvětější Panna Maria?

Belzebub: To, co my tak neradi slyšíme. Ale ONA toho chce mnoho, přeje si, abychom stále něco říkali. Měla by zůstat tam NAHOŘE, když my musíme zůstávat dole, neměla by nás neustále šikanovat a neustále něco nařizovat.

Exorcista: Ale démoni jsou také na tomto světě.

Belzebub: To máte pravdu. Ale dole je něco zcela jiného. Neměla by nás neustále šikanovat a usměrňovat.

Exorcista: Ve jménu Nejsvětější Trojice, řekni nám pravdu a nic než pravdu, co nám máš říci z příkazu Nejsvětější Panny!

Belzebub: Michael, který předtím byl malým andílkem,… ach Michael, Michael, to bylo na zbláznění, že Michael, který proti nám byl andělíček, nyní na nás vedl vrchní pluk. Je to pro nás strašná věc a neradi bychom o tom mluvili. A také to nepatří do našeho oboru, co ONA TAM NAHOŘE si přeje. Neměla by křížit naše plány…

Exorcista: Pomlč o tom, co nemáš mluvit! Mluv jen to, co si přeje Matka Boží, a nic jiného. Ve jménu…!

Belzebub: ONA má na mysli záležitosti Církve. Neměl bych to říkat tak nahlas, protože nakonec by mohla přijít se svěcenou vodou a požehnáním.

Exorcista: Přirozeně přicházíme se svěcenou vodou a požehnáním…!

Belzebub: ONA… To nám ještě chybělo, aby si to nyní přála. ONA si myslí, že byste měli klečet na kolenou a nejdříve se pomodlit třikrát Svatý… a jeden bolestný růženec. My myslíme, že byste se neměli modlit, protože čím víc se modlíte, tím víc musíme s vámi bojovat, což nás trýzní. Máte to v životě mnohem lepší, když se nemodlíte a děláte, co si přejeme my.

Exorcista: My si nepřejeme mít to lepší, chceme žít podle Boží vůle.

Belzebub: Vy, kněží, jste jen Božími nástroji a máte jednu zpozdilost! Společně se modlíte Svatý, Svatý, Svatý a bolestný růženec. Bolestný růženec by nám nepřekážel (Do toho zvolání: "krvavé slzy" by skutečně byly lepší, ale vy se musíte modlit jen slzy).

Exorcista: Říkáme raději: "Ó slzy, krvavé slzy!"

Belzebub: Oboje by bylo lepší… (křičí… obraceje se na jednoho kněze). Mohl by si svoje šaškování nechat! Takové vysvěcené šašky nepotřebujeme a růžencové také ne!